ΟΤΑ Περιφέρειας Κρήτης (2014 – 2019)

Οι ΟΤΑ της Περιφέρειας Κρήτης προχώρησαν στην εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κατά την περίοδο 2014 – 2019. Πρόσβαση στο περιεχόμενό τους παρέχεται από τις παρακάτω συνδέσεις:

KML-LogoFullscreen-LogoGeoRSS-Logo
ΟΤΑ Περιφέρειας Κρήτης (2014 - 2019)

loading map - please wait...

Δήμος Χερσονήσου (2014 - 2019): 35.307800, 25.371100
Δήμος Μυλοποτάμου (2014 - 2019): 35.370000, 24.703900
Δήμος Βιάννου (2014 - 2019): 35.054100, 25.409700
Δήμος Σητείας (2014 - 2019): 35.206600, 26.105000
Δήμος Αγίου Νικολάου (2014 - 2019): 35.190600, 25.717500
Δήμος Μινώα Πεδιάδας (2014 - 2019): 35.187000, 25.310000
Δήμος Αγίου Βασιλείου (2014 - 2019): 35.219100, 24.535400
Δήμος Πλατανιά (2014 - 2019): 35.518900, 23.885000
Δήμος Ιεράπετρας (2014 - 2019): 35.008100, 25.739000
Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων (2014 - 2019): 35.218300, 25.192200
Δήμος Ηρακλείου (2014 - 2019): 35.334000, 25.132900
Δήμος Αποκορώνου (2014 - 2019): 35.492000, 23.889900
Δήμος Χανίων (2014 - 2019): 35.514200, 24.018100
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Χερσονήσου (2014 - 2019)
Ο Δήμος Χερσονήσου ολοκλήρωσε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος, για την περίοδο 2015 - 2020. Το περιεχόμενο του Προγράμματος (Α και Β Φάση), καθώς και οι Αποφάσεις των σχετικών οργάνων, είναι προσβάσιμα από εδώ.
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Μυλοποτάμου (2014 - 2019)
Ο Δήμος Μυλοποτάμου ξεκίνησε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2016 - 2019. Το Σχέδιο του Επιχειρησιακού του Προγράμματος τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και πληροφορίες για το περιεχόμενο τόσο του Σχεδίου όσο και των διαδικασιών διαβούλευσης παρέχονται από ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην ιστοσελίδα του Δήμου (εδώ).
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Βιάννου (2014 - 2019)
Ο Δήμος Βιάννου ξεκίνησε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2015 - 2019. Το περιεχόμενο της Α΄Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και οι διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης που ακολουθήθηκαν είναι προσβάσιμα από εδώ 
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Σητείας (2014 - 2019)
Ο Δήμος Σητείας ολοκληρωσε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2014 - 2019. Πληροφορίες για το περιεχόμενο της Α΄ Φάσης και για τις διαδικασίες διαβούλευσης παρέχονται από εδώ, ενώ πρόσβαση στο πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα παρέχεται είτε από εδώ, είτε από το διακριτό χώρο που έχει δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Αγίου Νικολάου (2014 - 2019)
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ολοκλήρωσε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2014 - 2019. Πληροφορίες για τα επιμέρους στάδια αλλά και για το σύνολο του Προγράμματος παρέχονται από εδώ
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Μινώα Πεδιάδας (2014 - 2019)
Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ολοκλήρωσε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2015 - 2019.  Πληροφορίες για το σύνολο των φάσεων του Προγράμματος, ως προς το περιεχόμενό τους, τις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης που ακολουθήθηκαν και τις ανά Φάση του Προγράμματος, αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και τα συνοδευτικά ως προς αυτές έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης παρέχονται από εδώ
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Αγίου Βασιλείου (2014 - 2019)
Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου ξεκίνησε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος. Πληροφορίες για τις διαδικασίες διαβούλευσης καθώς και το κείμενο της Α΄Φάσης, παρέχονται από εδώ.
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Πλατανιά (2014 - 2019)
Ο Δήμος Πλατανιά ολοκλήρωσε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2014 - 2019. Πληροφορίες για το Πρόγραμμα και πρόσβαση στο περιεχόμενό του παρέχεται από ειδικά διαμορφωμένο χώρο της ιστοσελίδας του Δήμου (εδώ)
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Ιεράπετρας (2014 - 2019)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ολοκλήρωσε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2014 - 2019. Πληροφορίες για το κείμενο της Α΄φάσης που τέθηκε σε διαβούλευση αλλά και για τις διαδικασίες διαβούλευσης παρέχονται από εδώ, ενώ η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η Β΄φάση του Προγράμματος παρέχεται από εδώ
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων (2014 - 2019)
Ο Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων ολοκλήρωσε τις διαδικασίες κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος για την περίοδο 2014 - 2019. Πληροφορίες για το περιεχόμενό του, τις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης και τις σχετικές αποφάσεις έγκρισής του παρέχονται από εδώ .
The table above is listing 10 out of 13 markers (sorted by ID ascending)