Υποστηρικτικό υλικό

Για την περίοδο 2014 – 2019 αξιοποιείται το υφιστάμενο υποστηρικτικό υλικό, για την εκπόνηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι διαθέσιμο από εδώ