Περίοδος 2014 – 2019

Κατά την αυτοδιοικητική περίοδο 2014 – 2019, οι Ο.Τ.Α. της χώρας (Δήμοι και Περιφέρειες) σχεδιάζουν την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων, σύμφωνα με τo ισχύον θεσμικό και διαδικαστικό πλαίσιο.

Από έρευνα που κάνουμε μέσω του διαδικτύου αλλά και από τηλεφωνική επικοινωνία που έχουμε με εκπροσώπους των Ο.Τ.Α. εμφανίζεται στην σελίδα αυτή και στις παραπομπές της η πορεία εξέλιξης των διαδικασιών, όπως αυτές παρουσιάζονται στις ιστοσελίδες των Ο.Τ.Α. .

Η εικόνα ανά Περιφέρεια

1. Για τους Ο.Τ.Α. της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης βλέπε εδώ

2. Για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας βλέπε εδώ

3. Για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας βλέπε εδώ

4. Για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Ηπείρου βλέπε εδώ

5. Για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Θεσσαλίας βλέπε εδώ

6. Για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων βλέπε εδώ

7. Για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας βλέπε εδώ

8. Για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας βλέπε εδώ

9. Για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Αττικής βλέπε εδώ

10. Για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Πελοποννήσου βλέπε εδώ

11. Για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου βλέπε εδώ

12. Για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου βλέπε εδώ

13. Για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Κρήτης βλέπε εδώ