Ανακοινώσεις

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από Δήμους της Χώρας  ως προς τη δυνατότητα :
Α.  παράτασης του χρόνου κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και
Βανάθεσης εργασιών σε εξωτερικούς συμβουλους στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

το Υπουργείο προχώρησε στην σύνταξη των παρακάτω απαντητικών εγγράφων:

A.  Περί χρόνου παράτασης και

B.  Περί ανάθεσης εργασιών σε εξωτερικούς συμβούλους.