Λίγα λόγια για το έργο

Στο πλαίσιο της Ομάδας εργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμφωνήθηκε η ανάπτυξη θεματικής ιστοσελίδας μέσω της οποίας θα παρέχεται η δυνατότητα παροχής πληροφόρησης  σχετικά με το θεσμικό και το  οργανωτικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Η προϋπάρχουσα σύνδεση της ιστοσελίδας του Υπουργείου που αναφέρεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα και αφορά τις προγενέστερες Δημοτικές – Περιφερειακές περιόδους ώς το 2014 παραμένει σε λειτουργία και είναι προσβάσιμη απο εδώ

Στην παρούσα φάση η ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.