Περίοδος 2011 – 2014

Κατά την διάρκεια της αυτοδιοικητικής περιόδου 2011 – 2014, οι Ο.Τ.Α. της χώρας (Δήμοι και Περιφέρειες) προχώρησαν στην κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων, σύμφωνα με τo ισχύον θεσμικό και διαδικαστικό πλαίσιο.

Απο έρευνα που κάναμε μέσω του διαδικτύου αλλά και απο τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με εκπροσώπους των Ο.Τ.Α. εμφανίζεται ότι στην πλειοψηφία τους οι Ο.Τ.Α. είχαν εκπονήσει επιχειρησιακά προγράμματα και τα είχαν αναρτήσει στις ιστοσελίδες τους.

Απο το Υπουργείο Εσωτερικών έγινε η προσπάθεια συγκέντρωσης των συνδέσμων μέσω των οποίων μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να έχει πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία.

Η εικόνα ανά Περιφέρεια

1. Για τους Ο.Τ.Α. της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης βλέπε εδώ

2. Για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας βλέπε εδώ

3. Για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας βλέπε εδώ

4. Για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Ηπείρου βλέπε εδώ

5. Για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Θεσσαλίας βλέπε εδώ

6. Για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων βλέπε εδώ

7. Για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας βλέπε εδώ

8. Για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας βλέπε εδώ

9. Για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Αττικής βλέπε εδώ

10. Για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Πελοποννήσου βλέπε εδώ

11. Για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου βλέπε εδώ

12. Για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου βλέπε εδώ

13. Για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Κρήτης βλέπε εδώ