Αρχική

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αναφέρεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στις σελίδες που ακολουθούν αποτυπώνεται η πορεία των εργασιών που υλοποιούν το Υπουργείο Εσωτερικών και η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Χώρας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ως μέρος της Δημόσιας Πολιτικής του Σχεδιασμού.

Υπουργείο Εσωτερικών

Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής

Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής

Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Π.Δ.Ε.