Χρήσιμες Συνδέσεις

Το Υπουργείο Εσωτερικών αποτελεί το εθνικό σημείο επαφής του Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020» και πληροφορίες για ενέργειες που έχουν ως στόχο την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση από τις δράσεις του παρέχονται από εδώ