ΟΤΑ Περιφέρειας Ηπείρου (2014 – 2019)

Οι ΟΤΑ της Περιφέρειας Ηπείρου προχώρησαν στην εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κατά την περίοδο 2014 – 2019. Πρόσβαση στο περιεχόμενό τους παρέχεται από τις παρακάτω συνδέσεις:

KML-LogoFullscreen-LogoGeoRSS-Logo
ΟΤΑ Περιφέρειας Ηπείρου (2014 - 2019)

loading map - please wait...

Δήμος Κόνιτσας (2014 - 2019): 40.043700, 20.745800
Δήμος Δωδώνης (2014 - 2019): 39.521500, 20.877000
Δήμος Ιωαννιτών (2014 - 2019): 39.664000, 20.852300
Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων (2014 - 2019): 39.371800, 21.183200
Δήμος Αρταίων (2014 - 2019): 39.161600, 20.985900
Δήμος Ζίτσας (2014 - 2019): 39.706400, 20.792400
Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη (2014 - 2019): 39.248200, 21.185700
Δήμος Ζηρού (2014 - 2019): 39.205300, 20.883000
Δήμος Πρέβεζας (2014 - 2019): 38.959000, 20.749700
Δήμος Ηγουμενίτσας (2014 - 2019): 39.504500, 20.265100
Δήμος Νικολάου Σκουφά (2014 - 2019): 39.167400, 21.034600
Περιφέρεια Ηπείρου (2014 - 2019): 39.660685, 20.857544
Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων (2011 - 2014): 39.371800, 21.183200
Δήμος Ηγουμενίτσας (2011 - 2014): 39.504500, 20.265100
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Αρταίων (2014 - 2019)
Ο Δήμος Αρταίων ολοκλήρωσε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2014- 2019. Πληροφορίες για το περιεχόμενο της Β΄Φάσης του Προγράμματος παρέχεται από εδώ.
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη (2014 - 2019)
Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη ολοκλήρωσε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2016 - 2019. Το περιεχόμενο του Προγράμματος είναι προσβάσιμο από ειδικά διαμορφωμένο χώρο της ιστοσελίδας του Δήμου ( εδώ )
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Δωδώνης (2014 - 2019)
Ο Δήμος Δωδώνης ξεκίνησε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2016 - 2019. Το σχέδιο της Α΄Φάσης του Προγράμματος τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και πληροφορίες για το περιεχόμενό τους παρέχονται από εδώ
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Ζηρού (2014 - 2019)
Ο Δήμος Ζηρού ξεκίνησε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος, για την περίοδο 2015 - 2019. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η Α΄Φάση του Προγράμματος, είναι προσβάσιμη από εδώ και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, το περιεχόμενο της οποίας είναι προσβάσιμο από εδώ.
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Ζίτσας (2014 - 2019)
Ο Δήμος Ζίτσας ξεκίνησε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2014 - 2019. Το κείμενο του Στρατηγικού του Σχεδίου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και πληροφορίες παρέχονται εδώ, ενώ η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία στη συνέχεια εγκρίθηκε η Α΄φάση του Προγράμματος είναι διαθέσιμη από εδώ.
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Ηγουμενίτσας (2011 - 2014)
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας προχώρησε σε διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος. Η απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η Α’ Φάση του Προγράμματος είναι διαθέσιμη από εδώ.
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Ηγουμενίτσας (2014 - 2019)
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ολοκλήρωσε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2014 - 2019. Πληροφορίες για το περιεχόμενο του Προγράμματος παρέχονται από εδώ.
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Ιωαννιτών (2014 - 2019)
Ο Δήμος Ιωαννιτών ολοκλήρωσε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2016 - 2019. Το περιεχόμενο του Προγράμματος παρέχεται από εδώ.
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων (2011 - 2014)
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προχώρησε στην κατάρτιση επιχειρησιακού προγράμματος την περίοδο 2013 - 2014, το οποίο είναι διαθέσιμο απο εδώ
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων (2014 - 2019)
Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ολοκλήρωσε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2015 - 2019. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης της Α΄Φάσης του Προγράμματος, είναι προσβάσιμη από εδώ και η Β΄Φάση του Προγράμματος είναι προσβάσιμη από εδώ.
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Κόνιτσας (2014 - 2019)
Ο Δήμος Κόνιτσας ξεκίνησε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2015 -2019. Η Α΄ Φάση του Προγράμματος τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.  Το κείμενο της Α΄Φάσης του Προγράμματος είναι διαθέσιμο από εδώ ενώ το Ερωτηματολόγιο που αξιοποιήθηκε στη δημόσια διαβούλευση παρέχεται από εδώ
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Νικολάου Σκουφά (2014 - 2019)
Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά ξεκίνησε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2015 - 2019. Το κείμενο της Α΄Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και το ερωτηματολόγιο της Διαβούλευσης παρέχονται από εδώ
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Πρέβεζας (2014 - 2019)
Ο Δήμος Πρέβεζας ξεκίνησε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2015 - 2019. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν: η Α΄Φάση του Προγράμματος και οι διαδικασίες διοβούλευσης παρέχεται από εδώ.
marker icon
 Fullscreen-Logo
Περιφέρεια Ηπείρου (2014 - 2019)
Η Περιφέρεια Ηπείρου ολοκλήρωσε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού της Προγράμματος για την περίοδο 2015 - 2019. Το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού και το ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης είναι προσβάσιμα από εδώ , ενώ η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας είναι προσβάσιμη από εδώ.