Πάροχοι γεωχωρικών δεδομένων – Ελλάδα – Κεντρική Διοίκηση – Αποκεντρωμένη Διοίκηση

α. Φορείς Κεντρικής Διοίκησης που έχουν προχωρήσει στη δημιουργία διαδικτυακών γεωχωρικών υπηρεσιών ή δίνουν γεωχωρικά δεδομένα είναι οι εξής:

1.1.         Υ.Π.ΕΝ. – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαθέτει κατάλογο μεταδεδομένων      http://geoportal.ypen.gr/geonetwork/srv/gre/catalog.search#/home

παρέχοντας δεδομένα για λογισμικό gis  μέσω υπηρεσιών:

wms                      http://geoportal.ypen.gr/geoserver/am/wms

wfs                      http://geoportal.ypen.gr/geoserver/am/wfs 

Η ευρύτερη εικόνα της γεωπύλης από εδώ http://mapsportal.ypen.gr/ 

παρέχοντας δεδομένα για λογισμικό gis  μέσω υπηρεσιών:

wms                      http://mapsportal.ypen.gr/geoserver/wms

wfs                      http://mapsportal.ypen.gr/geoserver/wfs

1.2.         Υ.Π.ΕΝ. – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

                                      http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=778&sni[1155]=5530&language=el-GR

παρέχει:α) γεωχωρικά δεδομένα και μεταδεδομένα, β) βιβλιοθήκη συμβόλων, γ) λεξικό Γεωγραφικής βάσης και δ) χάρτες που αφορούν στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Κρήτης

1.3.         Υ.Π.ΕΝ. – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

http://www.latomet.gr/ypan/StaticPage1.aspx?pagenb=16515

παρέχει δεδομένα καθώς και υπηρεσίες wms

1.4.         Υ.Π.ΕΝ. – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

http://msa.ypeka.gr

Μέσω της Γεωχωρικής Πύλης διατίθενται δεδομένα για την Αττική που μπορούν να μεταφορτωθούν σε συμπιεσμένη μορφή απο την καρτέλα Αρχεία

1.5.         Υ.Π.ΕN. – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

http://gis.ktimanet.gr/wms/wmsopen/wmsserver.aspx?

παρέχει υπόβαθρο μέσω υπηρεσίας wms σε λογισμικό gis

1.6.         Υ.Π.ΕN. – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

http://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Pages/xrisis-gis.aspx

παρέχει τα δεδομένα του προγράμματος Corine Land Cover για τα έτη 2006 και 2012 καθώς και

1.   Την καταγραφή των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης έτους 2018,
2.   Την επικαιροποιημένη καταγραφή των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης του 2012,
3.   Τις μεταβολές των μορφών κάλυψης/χρήσεων γης 2012-2018, και
4.   Μεταδεδομένα.

1.7.         Υ.Π.ΕN. – ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

http://www.rae.gr/geo/

παρέχει δεδομένα μέσω υπηρεσίας wms σε λογισμικό gis                                         http://www.rae.gr/geoserver/wms

και μέσω του http://www.getopendata.gr/bi/rae/winddensity/ παρέχονται στοιχεία σχετικά με την πυκνότητα των αιολικών πάρκων

1.8.         Υ.Π.ΕΝ. – ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

http://wfdgis.ypeka.gr/

παρέχει υπηρεσίες διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων της μέσω υπηρεσίας wms σε λογισμικό gis

http://wfdservices.ypeka.gr/geoserver/WFD_geodata_50K/wms

2              ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

http://geonet.ypes.gr:8080/geonetwork/srv/eng/main.home

παρέχει και υπηρεσίες για χρήση μέσω λογισμικού gis wms και wfs

http://geonet.ypes.gr:8080/geoserver/wms

http://geonet.ypes.gr:8080/geoserver/wfs

3.1          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

http://www.statistics.gr/el/digital-cartographical-data

παρέχονται συμπιεσμένα αρχεία με απογραφικά όρια σε μορφή .shp

3.2         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

http://panorama.statistics.gr/

Παρέχεται πρόσβαση σε δεδομένα σε βάθος τριών απογραφών (1991-2001-2011) και  επιτρέπεται η  χαρτογραφική απόδοσή τους.

4          ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

http://www.hnhs.gr/index.php/el/online/2015-05-16-18-51-17

Ελεύθερα Γεωχωρικά Δεδομένα, που διατίθενται δωρεάν κατόπιν αίτησης

5             ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

http://climatlas.hnms.gr/sdi/

Παρέχεται χαρτογραφική απεικόνιση και διατίθενται κλιματικά δεδομένα για την περίοδο 1971 – 2000. Γενικότερες πληροφορίες παρέχονται από εδώ

β. Φορείς Αποκεντρωμένης Διοίκησης  που διαθέτουν πρόσβαση σε γεωχωρικά δεδομένα είναι οι εξής:

1             ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/home/

παρέχει γεωχωρικά δεδομένα και μεταδεδομένα

 

 

Η περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση των παρεχόμενων δεδομένων και υπηρεσιών γίνεται με desktop λογισμικό GIS