Δήμος ΗρωΙκής Πόλης Νάουσας (2011 - 2014)Fullscreen-Logo
Δήμος ΗρωΙκής Πόλης Νάουσας (2011 - 2014): 40.629400, 22.068100