Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (2011 - 2014)Fullscreen-Logo
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (2011 - 2014): 40.293668, 21.795502