Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αναφέρεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Στις σελίδες που ακολουθούν αποτυπώνεται η πορεία των εργασιών που υλοποιούν το Υπουργείο Εσωτερικών και η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Χώρας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ως μέρος της Δημόσιας Πολιτικής του Σχεδιασμού.

 

 

Υπουργείο Εσωτερικών

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης

Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τμήμα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης