ΟΤΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (2014 – 2019)

Οι ΟΤΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προχώρησαν στην εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κατά την περίοδο 2014 – 2019. Πρόσβαση στο περιεχόμενό τους παρέχεται από τις παρακάτω συνδέσεις:

KML-LogoFullscreen-LogoGeoRSS-Logo
ΟΤΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (2014 - 2019)

loading map - please wait...

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου (2014 - 2019): 38.368600, 21.428400
Δήμος Δυτικής Αχαϊας (2014 - 2019): 38.142700, 21.552400
Δήμος Αιγιαλείας (2014 - 2019): 38.249600, 22.083000
Δήμος Ναυπακτίας (2014 - 2019): 38.392600, 21.828800
Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης (2014 - 2019): 37.938100, 21.263000
Δήμος Αγρινίου (2014 - 2019): 38.624800, 21.409500
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (2014 - 2019): 38.226853, 21.749496
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Αγρινίου (2014 - 2019)
Ο Δήμος Αγρινίου προχώρησε στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2014 - 2019. Πληροφορίες για τις διαδικασίες διαβούλευσης αλλά και για το περιεχόμενο της Α΄Φάσης του Προγράμματος παρέχονται από εδώ
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Αιγιαλείας (2014 - 2019)
Ο Δήμος Αιγιαλείας ολοκλήρωσε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2015 - 2019. Πληροφορίες για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν καθώς και για το περιεχόμενο της Α΄και Β΄Φάσης του Προγράμματος παρέχονται από εδώ.
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης (2014 - 2019)
Ο Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης ξεκίνησε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2014 - 2019. Πληροφορίες για τις διαδικασίες διαβούλευσης παρέχονται από εδώ ενώ η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η Α΄Φάση του Προγράμματος είναι προσβάσιμη από εδώ.
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Δυτικής Αχαϊας (2014 - 2019)
Ο Δήμος Δυτικής Αχαϊας ολοκλήρωσε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2015 - 2019. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η Α΄Φάση του Προγράμματος παρέχεται από εδώ , ενώ η απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η Β΄Φάση του Προγράμματος παρέχεται από εδώ
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου (2014 - 2019)
Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ξεκίνησε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2014 - 2019. Η Α΄Φάση του Προγράμματος τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και πληροφορίες για το περιεχόμενο τους παρέχονται από εδώ. Πρόσθετα στοιχεία αναφορικά με την Α΄Φάση του Προγράμματος, συνιστούν τα παρακάτω:  1)  Η υπ αριθ. 2/2015 απόφαση εκτελεστικής επιτροπής με ΑΔΑ : 6ΒΡΓΩΡΖ-Υ46 2)      Η  υπ αριθ. 264/2015 απόφαση δημοτικού συμβουλίου με ΑΔΑ: ΩΖ7ΝΩΡΖ-ΝΧ3 3) Η με ΑΔΑ ΩΝ8ΕΟΡ1Φ-ΠΡΞ, απόφαση επικύρωσης της υπ αριθ. 264/2015 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Ναυπακτίας (2014 - 2019)
Ο Δήμος Ναυπακτίας ολοκλήρωσε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2015 - 2019. Πληροφορίες που αφορούν το περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τις Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που το εγκρίνουν, τη διαδικασία κατάρτισής του, καθώς και τις επικυρώσεις των παραπάνω αναφερόμενων αποφάσεων από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου παρέχονται από εδώ.
marker icon
 Fullscreen-Logo
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (2014 - 2019)
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ολοκλήρωσε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού της προγράμματος για την περίοδο 2014 -2019.  Μια συνοπτική εικόνα των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, αλλά και πρόσβαση στο περιεχόμενο του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος παρέχεται από εδώ