ΟΤΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2014 – 2019)

Οι ΟΤΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προχώρησαν στην εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κατά την περίοδο 2014 – 2019. Πρόσβαση στο περιεχόμενό τους παρέχεται από τις παρακάτω συνδέσεις:

KML-LogoFullscreen-LogoGeoRSS-Logo
ΟΤΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2014 - 2019)

loading map - please wait...

Δήμος Καστοριάς (2014 - 2019): 40.517200, 21.268800
Δήμος Εορδαίας (2014 - 2019): 40.512200, 21.678600
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (2014 - 2019): 40.300700, 21.788300
Δήμος Γρεβενών (2014 - 2019): 40.085700, 21.428500
Δήμος Αμυνταίου (2014 -2019): 40.689800, 21.679100
Δήμος Βοϊου (2014 - 2019): 40.258600, 21.551500
Δήμος Κοζάνης (2014 - 2019): 40.296287, 21.795502
Δήμος Νεστορίου (2014 -2019): 40.416100, 21.058600
Δήμος Δεσκάτης (2014 - 2019): 39.925800, 21.808700
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Αμυνταίου (2014 -2019)
Ο Δήμος Αμυνταίου ολοκλήρωσε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2014 - 2019. Η πρόσκληση για συμμετοχή στη διαβούλευση παρέχεται από εδώ και το περιεχόμενο του Προγράμματος από την ιστοσελίδα του Δήμου  (ως  Α΄ Φάση , Β΄Φάση  και Γ΄Φάση) .
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Βοϊου (2014 - 2019)
Ο Δήμος Βοϊου έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2014 - 2019. Το περιεχόμενο της  Α΄Φάσης του Προγράμματος, είναι προσβάσιμο από εδώ
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Γρεβενών (2014 - 2019)
Ο Δήμος Γρεβενών ξεκίνησε τις διαδικασίες  κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2014 - 2019. Η Α΄Φάση του Προγράμματος ολοκληρώθηκε. Πληροφορίες για τις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης,  καθώς και πρόσβαση στο περιεχόμενο της Α΄Φάσης και τις αποφάσεις Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου παρέχονται από εδώ
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Δεσκάτης (2014 - 2019)
Ο Δήμος Δεσκάτης ξεκίνησε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2016 - 2019. Το περιεχόμενο της Α΄Φάσης είναι προσβάσιμο από εδώ, ενώ η πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση από εδώ.
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Εορδαίας (2014 - 2019)
Ο Δήμος Εορδαίας ξεκίνησε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2014 - 2019. Το ερωτηματολόγιο της αρχικής - ανοικτής διαβούλευσης και το τελικά διαμορφωμένο κείμενο της α΄φάσης είναι διαθέσιμα από εδώ.
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Καστοριάς (2014 - 2019)
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καστοριάς ψήφισε το Στρατηγικό Σχέδιο του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2015 - 2019 . Η σχετική απόφαση που περιλαμβάνει και το περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδίου είναι προσβάσιμη από το αρχείο του Προγραμματισμού, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ανοικτής διάθεσης δεδομένων ( εδώ)
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Κοζάνης (2014 - 2019)
Ο Δήμος Κοζάνης ολοκλήρωσε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την περίοδο 2014 - 2019. Πληροφορίες για όλες τις φάσεις κατάρτισης του Προγράμματος παρέχονται από εδώ.
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Νεστορίου (2014 -2019)
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νεστορίου ψήφισε Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα για την περίοδο 2014 - 2019 και η σχετική απόφαση που περιλαμβάνει και το περιεχόμενο του Προγράμματος είναι προσβάσιμη από εδώ.
marker icon
 Fullscreen-Logo
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (2014 - 2019)
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ολοκλήρωσε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού της Προγράμματος για την περίοδο 2015 - 2019. Το Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.  236/13-92018 (ΑΔΑ: Ω4Β27ΛΨ-Ψ6Π) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συνολική αποτύπωση της πορείας και των ενδιάμεσων σταδίων έως την ολοκλήρωσή του παρέχονται από ειδικά διαμορφωμένο χώρο της ιστοσελίδας της Περιφέρειας.