ΟΤΑ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (2014 – 2019)

Οι ΟΤΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης προχώρησαν στην εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κατά την περίοδο 2014 – 2019. Πρόσβαση στο περιεχόμενό τους παρέχεται από τις παρακάτω συνδέσεις:

KML-LogoFullscreen-LogoGeoRSS-Logo
ΟΤΑ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (2014 - 2019)

loading map - please wait...

Δήμος Αβδήρων (2014 - 2019): 40.981600, 24.951500
Δήμος Καβάλας (2014 - 2019): 40.936900, 24.412300
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (2014 - 2019): 41.117800, 25.404100
Δήμος Κάτω Νευροκοπίου (2014 - 2019): 41.343800, 23.867300
Δήμος Νέστου (2014 - 2019): 40.985600, 24.703400
Δήμος Σαμοθράκης (2014 - 2019): 40.474300, 25.525000
Δήμος Παγγαίου (2014 - 2019): 40.916200, 24.255700
Δήμος Παρανεστίου (2014 - 2019): 41.266600, 24.500300
Δήμος Αλεξανδρούπολης (2014 - 2019): 40.845700, 25.875300
Δήμος Σουφλίου (2014 - 2019): 41.194200, 26.302300
Δήμος Δράμας (2014 - 2019): 41.150000, 24.146700
Δήμος Αρριανών (2014 - 2019): 41.081700, 25.694700
Δήμος Ορεστιάδας (2014 - 2019): 41.503600, 26.528600
Δήμος Κομοτηνής (2014 - 2019): 41.125142, 25.392494
Δήμος Ξάνθης (2014 - 2019): 41.138000, 24.886300
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Αβδήρων (2014 - 2019)
Ο Δήμος Αβδήρων ολοκλήρωσε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2015 - 2019. Το περιεχόμενο του Προγράμματος είναι προσβάσιμο από ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην ιστοσελίδα του Δήμου.
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Αλεξανδρούπολης (2014 - 2019)
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ολοκλήρωσε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2015 - 2019. Η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, με το περιεχόμενο του Προγράμματος είναι διαθέσιμα από εδώ.
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Αρριανών (2014 - 2019)
Ο Δήμος Αρριανών ξεκίνησε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2014 - 2019. Η Α΄Φάση του Προγράμματος εγκρίθηκε και η σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία περιέχει και το περιεχόμενο της Α' Φάσης παρέχεται από εδώ
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Δράμας (2014 - 2019)
Ο Δήμος Δράμας ολοκλήρωσε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2015 - 2019. Το σύνολο των κειμένων και των αποφάσεων που τα συνοδεύουν είναι συγκεντρωμένα σε ειδικό χώρο της ιστοσελίδας του Δήμου και είναι προσβάσιμα από εδώ.
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Καβάλας (2014 - 2019)
Ο Δήμος Καβάλας εκπόνησε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την περίοδο 2015 - 2019. Το περιεχόμενό του είναι προσβάσιμο από ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα του Δήμου.
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Κάτω Νευροκοπίου (2014 - 2019)
Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ξεκίνησε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος 2014-2019. Η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η Α΄Φάση παρέχεται από εδώ.
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Κομοτηνής (2014 - 2019)
Ο Δήμος Κομοτηνής ξεκίνησε τη διαδικασία κατάρτισης του επιχειρησιακού του προγράμματος για την περίοδο 2014 - 2019. Για τον σκοπό αυτό ξεκίνησε τις διαδικασίες διαβούλευσης και πληροφορίες παρέχονται από εδώ
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Νέστου (2014 - 2019)
Ο Δήμος Νέστου ξεκίνησε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την περίοδο 2014-2019.  Το σχέδιο της Α΄Φάσης τέθηκε σε διαβούλευση και πληροφορίες για το περιεχόμενό τους  παρέχονται από εδώ.
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Ξάνθης (2014 - 2019)
Ο Δήμος Ξάνθης ολοκλήρωσε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2015 - 2019. Οι Α΄ και Β' φάσεις του Προγράμματος είναι προσβάσιμες από εδώ
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Ορεστιάδας (2014 - 2019)
Ο Δήμος Ορεστιάδας ολοκλήρωσε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την περίοδο 2014 - 2019, το οποίο είναι προσβάσιμο από εδώ.
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Παγγαίου (2014 - 2019)
Ο Δήμος Παγγαίου ξεκίνησε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2016 - 2019. Η Α' Φάση του Προγράμματος τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση με πολίτες και τοπικούς φορείς και τα σχετικά κείμενα, καθώς και η φόρμα συμπλήρωσης προτάσεων και απόψεων που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία διαβούλευσης είναι προσβάσιμα από εδώ.
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Παρανεστίου (2014 - 2019)
Ο Δήμος Παρανεστίου ξεκίνησε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2015 - 2019. Η Α΄Φάση του Προγράμματος τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Πληροφορίες για το περιεχόμενο της Α΄Φάσης και για τις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης παρέχονται από εδώ.
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Σαμοθράκης (2014 - 2019)
Ο Δήμος Σαμοθράκης ξεκίνησε διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2014-2019. Στο πλαίσιο της Δημόσιας Δαιβούλευσης διαμορφώθηκε ερωτηματολόγιο συνοδευόμενο από κείμενο με αποτυπωμένα κομβικά στοιχεία του σχεδίου ης Α΄Φάσης τα οποία παρέχονται από  εδώ
marker icon
 Fullscreen-Logo
Δήμος Σουφλίου (2014 - 2019)
Ο Δήμος Σουφλίου ξεκίνησε τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2014 - 2019. Πληροφορίες για το περιεχόμενο της Α΄Φάσης του Προγράμματος που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και για τις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης που ακολουθήθηκαν παρέχονται από εδώ
marker icon
 Fullscreen-Logo
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (2014 - 2019)
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο του Επιχειρησιακού της Προγράμματος για την Περίοδο 2014 - 2019. Πληροφορίες για το περιεχόμενό της παρέχονται από εδώ