Υπουργείο Εσωτερικών

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής

Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τμήμα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ

 

Ταχ. Διεύθυνση: Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα

 

FAX: 213 136 4713

 

Προϊστάμενος Τμήματος:

Νίκος Αλεξόπουλος

τηλ.: 213 136 4975

e-mail: nalexop@ypes.gr

 

Εισηγητές

Παναγιώτης Σαμαρτζής   Σωτήρης Τσολάκης  
τηλ. 213 136 4740 τηλ. 213 136 4709
e-mail: psamartzis@ypes.gr e-mail: s.tsolakis@ypes.gr