Πάροχοι γεωχωρικών δεδομένων – Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κατάλογος φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που παρέχουν είτε διαδικτυακές γεωχωρικές υπηρεσίες, είτε δυνατότητα μεταφόρτωσης γεωχωρικών δεδομένων

ΔΗΜΟΙ

1              ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διαθέτει Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών παρέχοντας δυνατότητα απεικόνισης, τηλεφόρτωσης και εξεύρεσης γεωχωρικών δεδομένων. Οι διευθύνσεις όπως αναγράφεται παρέχονται από την καρτέλα “Υπηρεσίες”

2              ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

Διαθέτει Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

3              ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ    

Διαθέτει Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

4              ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 

Διαθέτει Πύλη Ανοικτών Δεδομένων και Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών παρέχοντας δυνατότητα απεικόνισης, τηλεφόρτωσης και εξεύρεσης γεωχωρικών δεδομένων. Υπηρεσίες wms και wfs για λογισμικό gis διατίθενται από εδώ:

http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wms

http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs

5       ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Ο Δήμος διαθέτει Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών  παρέχοντας δυνατότητα απεικόνισης, τηλεφόρτωσης και εξεύρεσης γεωχωρικών δεδομένων, με εφαρμογές θεματικής χαρτογράφησης και εξυπηρέτησης του πολίτη.Υπηρεσίες wms και wfs για λογισμικό gis διατίθενται από εδώ:

https://zitsa.getmap.gr/geoserver/wms

https://zitsa.getmap.gr/geoserver/wfs

6              ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)

Διαθέτει Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών,παρέχοντας δυνατότητα απεικόνισης, τηλεφόρτωσης και εξεύρεσης γεωχωρικών δεδομένων. Οι διευθύνσεις παρέχονται από την καρτέλα “Σχετικά”. Υπηρεσίες wms και wfs για λογισμικό gis διατίθενται από εδώ:

http://services.heraklion.gr/geoserver/wms?request=GetCapabilities

http://services.heraklion.gr/geoserver/wfs?request=GetCapabilities

7             ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαθέτει Πύλη Ανοικτών Δεδομένων και  Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, παρέχοντας δυνατότητα απεικόνισης, τηλεφόρτωσης και εξεύρεσης γεωχωρικών δεδομένων. Οι διευθύνσεις παρέχονται από την καρτέλα “Το έργο”.  Οι υπηρεσίες wms και wfs για λογισμικό gis παρέχονται από εδώ:

http://gis.thessaloniki.gr/geoserver/wms?request=GetCapabilities

http://gis.thessaloniki.gr/geoserver/wfs?request=GetCapabilities

8             ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

Διαθέτει Πύλη Ανοικτών Δεδομένων και Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών παρέχοντας δυνατότητα απεικόνισης, τηλεφόρτωσης και εξεύρεσης γεωχωρικών δεδομένων. Οι διευθύνσεις παρέχονται από την καρτέλα “Το έργο”.  Οι υπηρεσίες wms για λογισμικό gis παρέχονται από εδώ:

http://services.opendatacorfu.gr/geoserver/wms?request=GetCapabilities

http://services.opendatacorgu.gr/geoserver/wfs?request=GetCapabilities

9             ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Διαθέτει Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

10         ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Διαθέτει Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών  παρέχοντας δυνατότητα απεικόνισης, τηλεφόρτωσης και εξεύρεσης γεωχωρικών δεδομένων. Οι διευθύνσεις παρέχονται από την καρτέλα “Υπηρεσίες”. Οι υπηρεσίες wms και wfs για λογισμικό gis παρέχονται από εδώ:

http://services.dpapxol.gov.gr/geoserver/wms?request=GetCapabilities

http://services.dpapxol.gov.gr/geoserver/wfs?request=GetCapabilities

11         ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Διαθέτει Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών παρέχοντας δυνατότητα απεικόνισης, τηλεφόρτωσης και εξεύρεσης γεωχωρικών δεδομένων. Οι διευθύνσεις παρέχονται από την καρτέλα “Υπηρεσίες”. Οι υπηρεσίες wms και wfs για λογισμικό gis παρέχονται από εδώ:

http://services.halandri.gr/geoserver/wms?request=GetCapabilities

http://services.halandri.gr/geoserver/wfs?request=GetCapabilities

12        ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ο Δήμος διαθέτει Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών  παρέχοντας δυνατότητα απεικόνισης, τηλεφόρτωσης και εξεύρεσης γεωχωρικών δεδομένων. Οι υπηρεσίες wms και wfs για λογισμικό gis παρέχονται από εδώ:

http://services.chania.gr:8080/geoserver/chaniavec/wms

http://services.chania.gr:8080/geoserver/chaniavec/wφs

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

1.             ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παρουσιάζει δεδομένα μέσω της Ανάπτυξης τιυ Αγροτικού Χάρτη και του Γεωχωρικού Σχεδίου Περιβαλλοντικής Εποπτείας

2.            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαθέτει Πύλη Ανοικτών Δεδομένων και Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών παρέχοντας δυνατότητα απεικόνισης, τηλεφόρτωσης και εξεύρεσης γεωχωρικών δεδομένων. Οι διευθύνσεις παρέχονται από την καρτέλα “Υπηρεσίες” της Υποδομής. Οι υπηρεσίες wms και wfs για λογισμικό gis παρέχονται από εδώ:

http://services.opendataepirus.gr/geoserver/wms?request=GetCapabilities

http://services.opendataepirus.gr/geoserver/wfs?request=GetCapabilities

3.           Για τη θαλάσσια έκταση του Ιονίου

Παρέχονται στοιχεία για τη χωρο-χρονική εξέλιξη της ποιότητας της θάλασσας είτε με τη μορφή θεματικών χαρτών είτε με τη μορφή διαγραμμάτων / χρονοσειρών από εδώ

4.             Για την περιοχή Ιονίου και Ηπείρου

Παρέχονται δεδομένα σχετικά με πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής μέσω Πύλης Ανοικτών Δεδομένων και Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών.

5.              ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παρέχονται δεδομένα σχετικά με τους Υγροτόπους της Αττικής μέσω Αποθετηρίου Ανοικτών δεδομένων  και Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών .

6.              ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Παρουσιάζει δεδομένα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης μέσω ειδικά διαμορφωμένης Πλατφόρμας

 

 

Η περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση των παρεχόμενων δεδομένων και υπηρεσιών γίνεται με desktop λογισμικό GIS