Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από Δήμους της Χώρας  ως προς τη δυνατότητα :

Απαράτασης του χρόνου κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και

Β. ανάθεσης εργασιών σε εξωτερικούς συμβουλους στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

 

το Υπουργείο προχώρησε στην σύνταξη των παρακάτω απαντητικών εγγράφων:

 

AΠερί χρόνου παράτασης και

BΠερί ανάθεσης εργασιών σε εξωτερικούς συμβούλους.