Πάροχοι γεωχωρικών Δεδομένων – Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των προγραμμάτων που σχεδιάζει και υλοποιεί αξιοποιεί, παράγει και διαθέτει γεωχωρικά δεδομένα. Ενδεικτικά:

1. Το Πρόγραμμα Copernicus. Το πρόγραμμα Κοπέρνικος (Copernicus) είναι ένα επιστημονικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρακολούθηση της Γης. Η συλλογή δεδομένων γίνεται από ένα σύνθετο σύστημα δορυφόρων αλλά και επίγειων μέσων, που καλύπτουν έξι θεματικές περιοχές: ξηρά, θάλασσα, ατμόσφαιρα, κλιματική αλλαγή, διαχείριση κινδύνου και ασφάλεια. Δεδομένα του Προγράμματος για κάθε μια απο αυτές τις θεματικές περιοχές, διατίθενται από εδώ.

2. Η Eurostat παρέχει για συγκεκριμένες θεματικές γεωχωρικά δεδομένα τα οποία είναι διαθέσιμα από εδώ

3. Μια συγκεντρωτική παρουσίαση Ευρωπαϊκών δεδομένων που μπορούν να αντληθούν μέσω υπηρεσιών wms αποτυπώνεται εδώ

4. Η πύλη των δημόσιων δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προσβάσιμη από εδώ